Den hormonfria preventivappen

Natural Cycles är en intelligent, hormonfri preventivmetod som lär sig din unika cykel och talar om för dig när du kan eller inte kan bli gravid.

Viktigt att veta

 • Natural Cycles är en intelligent app som fungerar tillsammans med en basaltermometer.
 • Natural Cycles har dokumenterats vara 93 % effektiv vid normal användning och 98 % effektiv vid perfekt användning.
 • Natural Cycles är den första och enda preventivappen som finns i USA och Europa.

Vad är Natural Cycles hormonfria preventivmetod?

Vi vet att en preventivapp kan vara ett nytt koncept för många, men vad har den för betydelse för dig? Natural Cycles är en intelligent app där kvinnor lägger in sin temperaturdata. När det är gjort får de sedan en fertilitetsstatus på sin smartphone. Det är en preventivmetod därför att appen kartlägger din cykel och informerar dig om dina fertila dagar, så att du vet när du ska använda skydd eller avstå från sex, därför att du kan bli gravid.

Är du nyfiken på hur Natural Cycles passar in i din rutin? Upptäck mer om hur Natural Cycles fungerar.

Vad är perfekt användning?

 • Perfekt användning är när du inte har oskyddat sex på röda dagar, dvs. alltid använder kondom eller avstår från sex.
 • För att vara en perfekt användare behöver du inte mäta varje dag vid samma tidpunkt, men du måste använda skydd varje röd dag.
 • Perfekt användning inkluderar även kvinnor som har oskyddat sex på vad som felaktivt angetts som en grön dag eller som har skyddat sex på en röd dag, men där preventivmedelsmetoden misslyckats (t.ex. en trasig kondom).
 • 98 % effektiv betyder att två kvinnor av 100 blir gravida under ett års användning, även om appen används på ett perfekt sätt.

Vad är normal användning?

 • Normal användning visar hur många kvinnor i genomsnitt som blir gravida på grund av alla möjliga anledningar.
 • Den vanligaste anledningen till att bli gravid med Natural Cycles är att inte använda skydd på röda dagar.
 • Normal användning inkluderar graviditeter som inträffat under perfekt användning.
 • 93 % effektiv vid normal användning betyder att sju av 100 kvinnor kommer att bli gravida under ett års användning.

Vad är viktigast – perfekt användning eller normal användning?

Båda är viktiga.

Den perfekta användningen visar högsta möjliga effektivitetsgrad, som du kan uppnå om du inte har oskyddat sex på röda dagar, dvs. alltid använder kondom eller avstår från sex på röda dagar.

Effektiviteten för Natural Cycles blir lägre än vid perfekt användning, om du inte använder skydd eller avstår från sex på röda dagar. Natural Cycles har visat sig vara 93 % effektiv vid normal användning. Se till att alltid använda skydd eller avstå från sex på röda dagar om du vill undvika graviditet.

Det är viktigt att du ställer dig själv frågan om du kan tänka dig att använda skydd eller avstå från sex på röda dagar innan du börjar använda Natural Cycles. Om svaret är nej bör du kontakta en läkare om ett mer lämpligt preventivmedel. Är Natural Cycles rätt för mig?

Den första och enda preventivmedelsappen som finns i USA och Europa

Eftersom Natural Cycles är en medicinteknisk produkt som spelar en nyckelroll i kvinnors liv är det viktigt att vi är godkända och reglerade. Natural Cycles är tillgänglig för användning som preventivmedel i USA och Europa. Den intelligenta appen används även globalt för att planera en graviditet. Läs mer om Natural Cycles certifieringar.

 1. Kom igång
 2. Hur det fungerar