Välkommen till Natural Cycles

Den digitala fertilitetsförståelse-metoden som förutser fertilitet dagligen för att undvika eller planera graviditet. 93 % effektiv med typisk användning, 98 % effektiv med perfekt användning.

FSA & HSA
Eligible

Tillgänglig från

En certifierad medicinteknisk produkt

Den första och enda preventivappen som blivit CE-märkt (klass II / IIb) och godkänts av FDA i USA.

Vad är Natural Cycles?

Natural Cycles är en metod baserad på fertilitetsförståelse som består av en app och en termometer. Appen drivs av en algoritm som använder temperaturdata för att lära sig mönstret i varje kvinnas unika cykel och identifera hennes fertila dagar. Till skillnad från traditionella kalender-baserade fertilitetsappar ger Natural Cycles en skräddarsydd fertilitetsstatus till varje användare.

Den dagliga fertilitetstatusen ger användare möjligheten att undvika graviditet genom att avhålla sig från sex eller använda skydd under sina fertila dagar. Natural Cycles kan också användas i läget ‘Planera’ för att hjälpa kvinnor att bli gravida när de vill starta en familj.

Hur fungerar det?

Algoritmen använder basal kroppstemperatur, menstruationsdata och valfria ägglossningstestresultat för att hitta det fertila fönstret. Den identiferar ägglossningen genom att analysera de temperaturförändringar som är orsakade av hormoner.

Användaren mäter sin temperatur de flesta morgnar så fort hon vaknar och lägger till temperaturen i appen. Algoritmen lär sig sedan mönstret i hennes cykel och kan tilldela en daglig fertilitetsstatus. Denna ges antingen som en röd (fertil) dag eller en grön (icke-fertil) dag. 

Till skillnad från andra fertilitetsförståelse-metoder anpassar sig Natural Cycles till varje kvinnas unika cykel och förutsäger och bekräftar hennes specifika ägglossning. Detta innebär att Natural Cycles kan användas av kvinnor med oregelbundna cykler eller tillstånd, såsom PCOS, vilket hjälper dem att samla in data för att senare kunna förstå potentiella hälsoproblem.

Hur effektiv är Natural Cycles?

Natural Cycles är 93 % effektiv vid typisk användning och 98% med perfekt användning. Vårt FDA-godkännande baseras på en studie av över 15 000 kvinnor, medan vår certifiering i Europa baseras på 22 000 kvinnor. Natural Cycles är den enda appen som är godkänd för preventivmedel.

Typisk användning inkluderar användare som har oskyddat sex på röda (fertila) dagar, medan perfekt användning endast räknar användare som avstår från sex eller använder skydd på fertila dagar.

Effektiviteten på 93 % vid typisk användning baseras på 100 kvinnors användning med metoden under 12 månader, vilket innebär att i genomsnitt 7 av 100 kvinnor blir gravida med Natural Cycles under ett år.

Jämför Natural Cycles med andra preventivmetoder

Här kan du se hur vår effektivitet ser ut i jämförelse med andra populära hormonella och icke-hormonella metoder.

Preventivmedel
Illustration med en telefon med Natural Cycles-appen och en termometer
Natural Cycles
Illustration av en karta med p-piller
P-Piller
Illustration med en kondom för män
Manlig kondom
Illustration med en kopparspiral
Hormonspiral
Illustration med en p-ring
P-ring
Kalendermetoden
en hand med korsade fingrar som hoppas på det bästa
Avbrutet samlag
Typisk användning
93 %
93 %
87 %
>99 %
93 %
77 %
80 %
Perfekt användning
98 %
>99 %
98 %
>99 %
>99 %
97 %
96 %

Prata med dina patienter om Natural Cycles

Kontakta oss

Vi är alltid intresserade av att prata med läkare och företag inom området kvinnohälsa. Om du är intresserad av att samarbeta, eller bara vill veta mer om vad vi gör, kontakta vårt team.

Dr. Jack Pearson (PhD)

Medicinsk affärschef

Skriv in din kontaktinformation nedan så hör vi av oss.