Våra framstående rådgivare

Vi vill vara innovationsdrivande när det kommer till kvinnors hälsa och har därför valt att arbeta tillsammans med ledande experter inom gynekologi och obstetrik. Det ger oss möjligheten att bedriva forskning av hög kvalitet inom områdena preventivmedel, fertilitet och reproduktion.

Prof. Kristina Gemzell Danielsson

Prof. Kristina Gemzell Danielsson

Professor inom obstetrik och gynekologi på Karolinska Institutet och seniorkonsult på Karolina Universitetssjukhuset.

Som medförfattare till över 250 publikationer är professor Kristina Danielsson en av världens ledande forskare inom områdena reproduktiv hälsa, preventivmedel och aborter. I egenskap av ordförande i European Society of Contraception and Reproductive Healthcare (ESC) och medlem av The Scientific and Technical Advisory Group (STAG) på Department of Reproductive Health and Research (RHR) i WHO, har hon bidragit mycket till vår forskning. Tillsammans med Natural Cycles designar och utför hon forskning kring fertilitet, preventivmedel och mobilhälsa (mHealth). Hennes mål är att kvinnor ska ha full frihet när det kommer till de val som görs kring den egna kroppen. ”Ingen kvinna ska behöva dö till följd av en graviditet.”

Dr. Med Helena Kopp Kallner

Dr. Med Helena Kopp Kallner

Seniorkonsult inom obstetrik och gynekologi på Danderyds sjukhus och forskare på Karolinska Institutet

Dr Helena Kopp Kallner är facklig sekreterare i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och sekreterare i arbetsgruppen för familjeplanering. Som medlem i den rådgivande styrelsen på Natural Cycles designar och utför hon forskning kring fertilitet, preventivmedel och mobilhälsa (mHealth). Hennes mission är att stärka kvinnor, bland annat genom att förbättra deras hälsa. Hennes önskan för framtiden är att alla barn föds som ett resultat av en önskad graviditet – av kvinnor som styr över sin egen kropp och fertilitet.

Prof. James Trussell

Prof. James Trussell

Charles och Marie Robertson professor i offentliga och internationella angelägenheter, emeritus. Professor i nationalekonomi och offentliga angelägenheter, emeritus, Princeton University. Hedersdoktor, University of Edinburgh.

James Trussel är författare eller medförfattare till mer än 350 vetenskapliga publikationer, främst inom områdena reproduktiv hälsa och demografisk metodik. Han är även en av forskarna bakom Natural Cycles senaste studie. Han säger att: ”Det här är den första prospektiva studien som förser oss med information kring typiskt respektive perfekt användande av en app och resultatet visar dessutom att appen är effektiv.”

Redo att komma igång? Skaffa årsprenumerationen idag, basaltermometer inkluderad.