Hur effektiv är Natural Cycles som preventivmetod?

Natural Cycles är 93% effektiv vid typisk användning och 98% effektiv vid perfekt användning. Låt oss förklara vad effektivitet betyder och hur den varierar mellan vanliga preventivmetoder.
Natural Cycles och preventivmedel

Vad menar vi med effektivitet?

Effektiviteten av preventivmetoder mäts i Pearl Index (PI). Detta är antalet oönskade graviditeter bland 100 kvinnor som använder en metod under ett års tid.

Varje preventivmetod har två typer av Pearl Index: typisk användning och perfekt användning.

Att förstå typisk och perfekt användning

En illustration av två händer och en måltavla  för att representera typisk användning av preventivmedel

Typisk användning

Inkluderar alla oönskade graviditeter och speglar hur metoden används av de allra flesta.

En illustration med en öppnande hand, en måltavla och glittrande stjärnor för att representera perfekt användning av preventivmedel

Perfekt användning

Inkluderar endast graviditeter orsakade av att själva metoden har misslyckats och speglar därför effektiviteten när metoden används helt enligt instruktion från tillverkaren.

Ett exempel:

En metod har ett Pearl Index vid typisk användning på 7 (vilket betyder att 7 kvinnor av 100 blir gravida under ett års användning). När en preventivmetods effektivitet visas som en procent så tittar man på antalet kvinnor som inte blir gravida. I detta fall så blev 93 av 100 kvinnor inte gravida. Det betyder alltså att metoden är 93% effektiv vid typisk användning.

Effektivitet: Pearl Index på 7

Jämför olika preventivmetoder

Natural Cycles

Icke-hormonell

Natural Cycles

93%

Typisk användning

Inkluderar alla oönskade graviditeter, inklusive graviditeter till följd av oskyddat sex på en röd dag och graviditeter som sker trots att metoden används som den ska.

98%

Perfekt användning

Inkluderar endast graviditeter till följd av att kondomen går sönder eller att appen ger en inkorrekt grön dag.

Välj preventivmetod att jämföra med

Typisk anv.

93%

Perfekt anv.

>99%

Illustration av en karta med p-piller

P-piller

Typisk anv.

>99%

Perfekt anv.

>99%

Koppar spiral

Kopparspiral

Typisk anv.

87%

Perfekt anv.

98%

Illustration med en kondom för män

Manlig Kondom

Typisk anv.

>99%

Perfekt anv.

>99%

Illustration med en kopparspiral

Hormonspiral

Typisk anv.

93%

Perfekt anv.

>99%

Illustration med en p-ring

P-ring

Typisk anv.

80%

Perfekt anv.

96%

en hand med korsade fingrar som hoppas på det bästa

Avbrutet samlag

Illustration av en karta med p-piller

Hormonell

P-piller

93%

Typisk användning

Inkluderar graviditeter till följd av att användaren glömmer att ta ett piller, eller tar det vid fel tid på dagen.

>99%

Perfekt användning

Inkluderar endast graviditeter som sker när p-pillret används på precis det sätt som tillverkaren har specificerat.

Hur tar Natural Cycles reda på sin effektivitet?

Som en reglerad medicinteknisk produkt så följer vi noggranna processer för att skydda våra användare och vi granskar konstant vårt Pearl Index. Vårt FDA godkännande och vår CE-märkning är baserade på studier innehållande fler än 15,000 kvinnor. Studierna granskar alla möjliga sätt som kvinnor blir gravida, inklusive kondomer som går sönder och att appen ger en inkorrekt grön dag.

Natural Cycles Pearl Index

Av 100 kvinnor under 1 års användning

7blev i genomsnitt gravida

5till följd av oskyddat sex på röda dagar

2trots användandet av kondomer på röda dagar

0.5till följd av att appen gav en inkorrekt grön dag

Vanliga frågor vi får om effektivitet

Upptäck Natural Cycles° idag