Vårt arbete baseras på vetenskap

Eftersom vi anser att kvinnors hälsa är avgörande satsar vi mycket på forskning kring preventivmedel och fertilitet. Framsteg börjar som bekant med forskning.

Största prospektiva undersökningen av naturlig familjeplanering

Den hittills största prospektiva studien på Natural Cycles och på så kallad naturlig familjeplanering i stort har genomförts. I studien ingick 22 785 kvinnor med en genomsnittlig ålder på 29 år, och studien innefattade totalt 224 563 menstruationscykler. Studiens resultat visar vilken effektivitet Natural Cycles har som preventivmedelsmetod genom att analysera data ur kvinnornas vardagliga liv. Resultaten visar tydligt att appens effektivitet är högre än vad som vanligtvis rapporteras för traditionella metoder som baseras på fertilitetsmedvetenhet (genomsnittet för dessa ligger på 75 %). Enligt studien har Natural Cycles en felfrekvens på 1,0 vid perfekt användande, vilket innebär att 1 av 100 kvinnor som använder appen under ett år blir gravida. Det kan bero på antingen metodfel, det vill säga att appen felaktigt uppger att det är en grön dag eller att den valda metoden av preventivmedel på en röd dag inte har fungerat. Vid typiskt användande har appen en felfrekvens på 6,8, vilket innebär att totalt 6,8 kvinnor av 100 blir gravida under ett års användning. Det kan ske på grund av andra anledningar, såsom exempelvis oskyddat samlag under röda dagar. Effektiviteten är därmed 99 % för perfekt användning och 93 % för typisk användning.

Läs mer

Ytterligare studier av Natural Cycles

Andra studier som har genomförts på Natural Cycles är exempelvis ”Identification and prediction of the fertile window using Natural Cycles”, som visade att Natural Cycles algoritm identifierar ägglossning med en precision som är jämförbar med kliniska metoder. En annan studie vid namn ”Fertility awareness-based mobile application for contraception” är den

första studie som någonsin har genomförts på en mobilapplikation som används som preventivmedel. Den beräknade metodfel och felfrekvens vid typisk användning – data som kontinuerligt övervakas och har varit stabila sedan studiens publicering.

Pearl Index

Pearl Index är namnet på en branschstandard för hur effektiv en preventivmetod är. Det visar hur många kvinnor som blir gravida under ett år med ett preventivmedel. Denna indikationen kan beräknas på olika vis, vilket är förklarat här under. Detta är ett bra sätt för dig att jämföra olika

preventivmedel mot varandra och välja vilket som passar dig bäst. Effektivitet är viktigt, men tänk även på möjliga biverkningar och hur det används.

Vad är skillnaden mellan perfekt användning och typisk användning

Perfekt användning innebär att Natural Cycles används korrekt och konsekvent av en användare under ett års tid under vilket en graviditet kan inträffa trots att användaren inte har haft oskyddat sex på en röd dag. Natural Cycles är 99% effektivt vid perfekt användning. Typisk användning däremot innebär all användning av appen under motsvarande tidsperiod då gravidet kan inträffa på grund av flera olika anledningar; från att appen felaktigt indikerar en grön dag (metodfel) till att användaren har sex på en röd dag utan skydd (mänsklig faktor). Natural Cycles är 93% effektivt vid typisk användning.

Hur säkerställer jag att Natural Cycles är effektivt för mig?

Teamet bakom Natural Cycles jobbar hårt och har utfört omfattande forskning för att garantera att Natural Cycles är ett effektivt preventivmedel. Men som med varje preventivmedel finns det några saker du bör ha i åtanke när du använder appen. Se till att du mäter din temperatur under tungan med en certifierad basaltermometer (visar två decimaler), direkt efter att du har vaknat och innan du kliver upp ur sängen. Välj ‘Hoppa över idag’ eller tryck på ‘Avvikande temp.’ om du är sjuk, bakfull, eller har sovit 2 timmar mer eller mindre än vad du brukar göra. Använd alltid skydd på en röd dag för att

effektivt undvika en graviditet. Risken för att bli gravid är markant högre på de röda dagarna då du med hög sannolikhet är fertil då. Vilken typ av skydd du använder under röda dagar är självklart upp till dig, hur effektiv vald metod är beror på den metodens Pearl Index. Hormonella preventivmedel, inklusive akut p-piller, påverkar din kroppstemperatur. Om du behöver ta ett, var då noga med att inte mäta din temperatur förrän du påbörjar en ny menscykel.

Olika preventivmedel

Vi har satt ihop en tabell som du kan använda för att jämföra olika preventivmedel med. Kom ihåg att den enda metoden som skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar är den manliga eller kvinnliga kondomen. Om du är orolig för sjukdomar, se då till att använda någon av dessa oavsett om du har en grön eller röd dag.

 Natural CyclesThe PillCondomThe IUDNatural Family planning
EffectivenessHigh (1-10)High (1-10)Medium (>10)Very High (<1) Medium (>10)
Side effect freeYESNOYESNOYES

Effektiviteten av olika metoder är mätt med Pearl Index för typisk användning (< 1 är mycket högt, 1-10 är högt, och > 10 är medium) Källa: Hatcher RA, Trussell J, et al. (2011) Contraceptive Technology. 20th edition. Ardent Media, Inc.