sju upplysta informationspunkter av 100, illustration av natural cycles effektivitet

Upptäck vetenskapen bakom världens första preventivapp

Reglerad medicinteknisk produkt

En av de främsta skillnaderna mellan Natural Cycles och andra appar är att vi är en reglerad medicinteknisk produkt. Vi publicerar regelbundet studier om vår produkts effektivitet, blir granskade varje år och har noggranna processer för att se till att skydda vår användare och deras data.

Studien bakom vårt FDA godkännande

15,000

Antal kvinnor

180,000

Analyserade cykler

93%

Typisk användning

98%

Perfekt användning

Godkänd av FDA

Godkänd av FDA i USA

Vi är tillgängliga som preventivmedel i USA sedan 2018, då vi blev godkända av FDA som en digital preventivmetod

CE märkt

Certifierad i Europa

I Europa är Natural Cycles den första CE-märkta (CE0123) preventivmedelsappen.

Illustration av australien

Registrerade i Australien

Vi är sedan 2020 tillgängliga i Australien som en preventivmetod och vi inkluderas i ”Australian Register of Therapeutic Goods” (ARTG) 

Vad är skillnaden mellan typisk och perfekt användning?

Lär dig mer om siffrorna bakom Natural Cycles effektivitet och hur de kan jämföras med andra preventivmetoder på marknaden.

Vår vision

bild av fack granskade studier utförda av natural cycles i ett samansatt häfte

Att bidra till forskning kring kvinnors hälsa är en del av vår vision för Natural Cycles. Vi har publicerat fackgranskade vetenskapliga artiklar, inte bara om vår produkts effektivitet, men också angående kvinnors hälsa i allmänhet.

Vår forskning

Vi är stolta över vårt arbete med experter hos några av världens mest framstående institutioner. Vårt vetenskapsteam forskar alltid med målet att utöka allmänhetens kunskap inom området kvinnors hälsa.

Institutioner som vi arbetar med

Karolinska institutetNational institute of healthUniversity college londonHerbert Wertheim College of Medicine, Florida International university

Jobbar du inom sjukvården?

Vi arbetar nära med läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Besök vår hemsida för sjukvårdspersonal för att ta reda på mer om hur du kan rådge dina patienter om Natural Cycles.

Upptäck Natural Cycles° idag